Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy. Na podstawie tego dokumentu wyliczane są kwoty wynagrodzeń przysługujących poszczególnym pracownikom. Jednak są sytuacje, w których można zrezygnować z jej prowadzenia. Kiedy nie trzeba prowadzić ewidencji czasu pracy?

Zadaniowy czas pracy


Jedną z tych niezwykłych sytuacji jest ta, w której pracownik ma zadaniowy czas pracy. Ewidencja czasu pracy nie ma w takim przypadku sensu. Pracownik jest rozliczany z zadań, które wykonał lub nie zdołał wykonać, a nie z tego ile czasu im poświęcił. W takim wypadku, ewidencja nie ma najmniejszego sensu.

Zarządzających zakładem


Ewidencji czasu pracy nie prowadzi się także dla osób, które zarządzają zakładem w imieniu pracodawcy. Ich obowiązki bardziej przypominają zadaniowy czas pracy niż tradycyjne podejście. Z resztą, osoba odpowiedzialna za kierowanie firmą często musi być dostępna przez całą dobę. Ciężko byłoby określić, kiedy dokładnie znajduje się w pracy, a kiedy już nie.

Otrzymujący ryczałt


Nie ma potrzeby prowadzić ewidencji czasu pracy dla osób, które godziny nocne i nadliczbowe pracują w rozliczeniu ryczałtowym. Ryczałt oznacza, że nie mają oni płacone za spędzone w pracy godziny. Pensja jest naliczana z góry, za sam fakt stawienia się w pracy. Mimo to, osoby te powinny być uwzględniane w harmonogramie pracy oraz na listach obecności. Ewidencja czasu pracy nie jest dokumentem równoważnym dla nich.

Comments are closed.