Czym jest cyberbezpieczeństwo i jak o nie zadbać?

bezpieczeństwo online jest istotne

Większość z nas korzysta z możliwości jakie dają komputery, zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Przez nie dokonujemy wymiany ważnych i wrażliwych informacji, które później w niej są też na nich przechowywane. Służą nam one coraz częściej również do wykonywania transakcji pieniężnych. Wszystko to sprawia, że nasze urządzenia są zagrożone atakami cyberprzestępców, dlatego musimy stosować środki bezpieczeństwa, by im zapobiec.

Definicja i przepisy

Pojęcie cyberbezpieczeństwa odnosi się przede wszystkim do firm i innych instytucji. Oznacza ono konieczność zapewnienia ochrony cyberprzestrzeni, a więc systemów teleinformatycznych. W ich skład wchodzą komputery i inne urządzenia, które są z nimi połączone. W systemach teleinformatycznych dokonuje się procesów przetwarzania informacji, a także zachodzą w nich inne interakcje i to wszystko musi być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Aby było to możliwe, wszyscy użytkownicy danej sieci informatycznej muszą stosować się do wypracowanych w firmie lub instytucji zasad i procedur wewnętrznych. Część z nich jest regulowana również przez przepisy prawa krajowego lub na poziomie europejskim, jak np. przepisy związane z RODO, więc stosowanie się do nich jest obowiązkowe i wymaga od danej instytucji podjęcia konkretnych, sformalizowanych działań.

Jaki elementów działalności dotyczy konieczność zapewnienia cyberbezpieczeństwa?

Każda firma lub instytucja powinna być zapoznana z tematem cyberbezpieczeństwa, by chronić swoje zasoby, które mogą stać się celem ataku i zostać wykradzione. Im większa firma i im więcej przetwarza ona informacji, tym większe powinna stosować środki bezpieczeństwa. Jest to oczywiście związane z koniecznością przeznaczenia na ten cel specjalnego budżetu oraz korzystania z usług specjalistów. Cyberbezpieczeństwo musi być uwzględniane w różnych elementach działalności firmy – zobacz ofertę – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/cyberbezpieczenstwo.html. Z jednej strony dotyczy ono np. stosowania programów zabezpieczających urządzenia i dane na nich się znajdujące przed dostępem do nich osób trzecich. Jeszcze inną kwestią jest ochrona informacji niejawnych i wiedza pracowników na temat tego, komu mogą je udostępniać. Tych elementów może być więcej i zależą od branży w jakiej działa firma.

Comments are closed.